Rumänien,


en republik i skärningen mellan Centraleuropa, Balkan och Östeuropa, landet har ca 22, 3 miljoner invånare på en 238 391 km2 stor yta. Landskapet är varierat, består av såväl vatten, berg som lågland. Huvudstaden heter Bukarest och det officiella språket är rumänska. Den östortodoxa kristendomen är överlag den som är mest representerad i landet, men det finns även andra grupper.

 

På grund av svår ekonomisk kris som en följd av oroligheter kring revolutioner som ägde rum under 1990-talets mitt försattes landet invånare under svåra levnadsförhållanden och omständigheter. Korruptionen har brett ut sig och är i dagsläget vida spridd i landet.

 

Rumäniens barn är en nybildad idéell förening med en vision om att kunna hjälpa framförallt barnen i detta land. Ciprian Iacob heter en man som kommer från Scheia utanför staden Iasi i Rumäniens nordöstra del. Han och hans familj har under flera år arbetat för att barnen i deras närhet ska få lära sig hur man brukar jorden för att överleva samt hur man som människa ska finna sin väg med hjälp av en tro på Gud. I byn Scheia med omgivning är befolkningen mycket fattig och det finns ett utbrett alkoholism- och drogberoende. Många av barnen far illa då deras familjer inte lyckas se till deras bästa och låta dem vara barn.

 

För oss i Sverige helt självklara faciliteter finns inte och familjerna tvingas leva under hemska omständigheter. Det är en ständig kamp för överlevnad och till viss del börjar befolkningen tappa tron på en drägligare tillvaro, något som får denna onda spiral att växa vidare. Ciprian och hans familj lever med en övertygelse om att deras uppgift är att hjälpa sina medmänniskor så gott de kan. Detta genom att låta barnen komma till dem och få undervisning om vikten av att hjälpa varandra, jobba tillsammans, bruka jorden på ett bra sätt och låta den kristna tron bli en del av deras vardag.

 

De tror att genom att hjälpa barnen och ge dem en chans till utvecklande skolgång så påverkar de hela familjer och deras möjligheter att slippa ifrån den enorma fattigdomen som finns i landet i dag, likaså hoppas de kunna påverka såväl samhällets attityd i stort som det rumänska skolsystemet.

 

Bibelstudium, undervisning i hur man använder jorden på bästa sätt, utdelning av kläder, skor och mat, införskaffande av nödvändiga redskap för att effektivisera jordbruket är bara några av alla projekt som Ciprian och hans familj arbetat med genom åren.

 

I Barnkonventionens sjätte artikel står att läsa att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas, det rör såväl barnens fysiska som psykiska utveckling. I dagens läge kan barnen i byn Scheia, och tyvärr många med dem runt om i världen, inte räknas till de barn som får ta del av detta. De befinner sig i en situation där de knappt överlever, än mindre får de leva som barn och en rättvis utveckling är inte att tala om.

 

Din insats kan göra en skillnad för de här barnen, du behöver inte stå utanför Konsum och sälja lotter varje lördag, du behöver inte skänka en stor summa pengar eller ta flera timmar av din fritid för att kunna hjälpa. Kanske har du en låda med kläder som du i alla fall helst av allt skulle vilja bli av med för den tynger ditt sinne där den står och ta plats i garderoben, hör av dig.

 

Kanske har du något jordbruksredskap stående i ladan som du inte behöver längre, eller kanske kan du köpa lite mindre godis på lördagen så att du känner att du har råd att sätta in den där hundringen på föreningens konto.

 

Hör av dig. För vet du vad? Det lilla bidraget gör skillnad! 

 

Sara Danielsson
Sekreterare

sara@childreneastlink.se

 

 Hjälpverksamhet för

Rumäniens barn
Bankgiro 287-8452

 

Vill du vara med?

 Du är välkommen

Anna-Lena, Sara, Astrid

 

Till bloggsidan >>>

 

för mer info skriv till
info@childreneastlink.se