Länkar

Hjälpverksamhet för

Rumäniens barn

Bankgiro 287-8452

Swish 1230247528

Vill du hjälpa till och vara med Anna-Lena, Astrid och Sara i arbetet?

 Du är välkommen,

för mer info skriv till

info@childreneastlink.se