Bilder

Nu är insamlingen på Bjursåsskolan också igång.

På bilden ser du Astrid, vår kassör, som just har

lämnat ett antal kartonger.

Bilder från Rumänien

Gåvor som delats ut till familjer

Skolan är öppen varje dag, kom ihåg att betala

25 kr/kartong till frakten!

 

Alla bidrag tas emot med stor tacksamhet!

Scheia-området utanför IASI

Hjälp med de nya skorna

Ciprian Iacob hjälper barn och familjer

Del av skoprojektets hjälp

Bilder från Rumänien där hjälpen förmedlas via Ciprian Iacobs familj till behövande familjer